Huurvoorwaarden Burgerfarm

 • Het gehuurde springkussen valt onder supervisie van de huurder. De huurder moet waken over het aan hem/ haar toevertrouwede materiaal. De huurder moet meerderjarig zijn.
 • Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico.
 • De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van het springkussen. Het gebruik is geheel voor eigen risico!
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik. De huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
 • De huurder is steeds verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
 • De huurder dient het springkussen voor het einde van de afgesproken huurperiode in goede orde terug te leveren. Dit betekent schoon en droog en zonder schade. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen.
 • Huurperiode en prijzen zijn altijd voor 1 dag tenzij anders vermeld. De huurdatum geldt uitsluitend op de datum die vastgesteld is door huurder en Burgerfarm. Afhaal- en bezorgtijden te allen tijde in overleg.
 • Bij ieder artikel dient u rekening te houden met een borg bedrag.
 • De betaling van de huurprijs is vooraf via de bank of contant bij afhaal.
 • Bij bezorgen en ophalen dienen wij op gemakkelijke wijze bij de afleverlocatie te kunnen komen. Wij leveren tot waar onze auto kan komen. Bij bezorgen en ophalen dient de huurder te assisteren met in- en uitladen.
 • Annuleren kan tot maximaal 5 dagen voor de verhuurdatum. Annuleert u binnen 5 dagen van de verhuurdatum dan brengen wij u het volledige bedrag in rekening.
 • De huurder en/ of toezichthouder is op de hoogte van de gebruikersinstructie en handelt naar deze. De toezichthouder moet ge├»nstrueerd zijn door op de hoogte te zijn van de gebruikersinstructie en als zodanig herkenbaar.
 • Wanneer u bij het opzetten van springkussen/attractie schade constateert, dan dient u dit direct te melden via telefoonnummer 06 514 683 08/ 06 208 708 56, zodat wij hiervan kennis kunnen nemen voordat u de attractie in gebruik neemt en wij eventueel een oplossing kunnen aandragen.
tech: dodo.nl | design: studioviv.nl